Diễn viên

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger

Đồng Nai

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2010
Trên hai kênh ĐN1 và ĐN2 và trên sóng FM (97,5 Mhz)

( Phát hành lần 2, áp dụng từ ngày 01/01/2010, đã bao gồm thuế VAT )

I/ Trên sóng Truyền hình ĐN1 & ĐN2:

ĐVT: đồng
 

Thời điểm quảng cáo

Thời gian

Giá quảng cáo

Từ 01 đến 05 giây

Từ 06 đến 10 giây

Từ 11 đến 15 giây

Từ 16 đến 20 giây

Từ 21 đến 30 giây

1. Buổi sáng

Đầu, giữa hoặc cuối phim sáng hoặc chương trình giải trí sáng khác.

05h00 - 10h45

      660,000

      900,000

    1,100,000

    1,800,000

    2,200,000

Trong các chương trình Gameshow

08h00 - 11h30

   2,000,000

   2,200,000

    3,300,000

    4,400,000

    6,600,000

Trong Liveshow trực tiếp

10h00 - 12h00

   3,000,000

   4,000,000

    6,000,000

    8,000,000

 12,000,000

2. Buổi trưa

Đầu, giữa hoặc cuối phim VN hoặc phim nước ngoài

10h45 -13h30

   3,000,000

   4,000,000

    5,000,000

    8,000,000

 10,000,000

Các chương trình giải trí khác

13h30 -15h40

   2,000,000

   3,000,000

    4,000,000

    6,000,000

    8,000,000

3. Buổi chiều 

Đầu, giữa hoặc cuối phim chiều hoặc các chương trình giải trí khác

15h40 -18h55

   4,000,000

   5,000,000

    6,000,000

 10,000,000

 12,000,000

4. Buổi tối

Đầu, giữa hoặc cuối phim truyện VN hoặc phim nước ngoài 

19h00 - 23h05

   5,000,000

   7,000,000

 10,000,000

 14,000,000

 20,000,000

Các chương trình giải trí khác

23h05 - 05h00

   3,000,000

   4,000,000

    5,000,000

    8,000,000

 10,000,000

Trong gameshow, liveshow trực tiếp

19h45 - 22h30

   4,000,000

   6,000,000

    9,000,000

 12,000,000

 18,000,000

5. Pop up ( Key Logo ), bật góc logo

Trong phim sáng, trưa, chiều

05h00 -18h55

   1,500,000

   2,000,000

 

 

 

Trong phim tối hoặc các chương trình giải trí khác

19h00 - 23h00

   2,000,000

   3,000,000

 

 

 

6. Tự giới thiệu: Chương trình tự giới thiệu là một chương trình giới thiệu chung, sơ lược về tính năng và tác dụng của sản phẩm hoặc giới thiệu về quy trình sản xuất, công nghệ...của doanh nghiệp. Thời lượng do hai bên thỏa thuận và phải dựa vào khung chương trình của Đài.

Sau các CT giải trí sáng.

05h00 - 11h30

 500.000đ / phút 

Sau các CT giải trí trưa, chiều

11h30 - 18h30

 1.500.000đ / phút 

Trước giải trí tối (TL tối đa 05 phút)

18h55 - 20h40

5.000.000đ /phút

Cuối phim tối - kênh ĐN1

22h15 - 23h00

3.000.000đ /phút

Cuối phim tối hoặc sau các chương trình giải trí khác - kênh ĐN2

19h45 - 22h30

3.000.000đ /phút

7. Truyền hình trực tiếp và gián tiếp các chương trình: ( từ 60 phút đến 120 phút và do hai bên thỏa thuận )

Truyền hình trực tiếp 

         40.000.000đ - 80.000.000 đ

Truyền hình gián tiếp 

         20.000.000đ - 40.000.000 đ 

8. Thực hiện phim phóng sự, tự giới thiệu...( tùy theo độ khó của phim) : từ 1.500.000 đ - 2.000.000đ/phút ( Nếu là ngoài thành phố và ngoài tỉnh, phải tính thêm chi phí phương tiện đi lại ).

9. Thực hiện đưa tin nhanh ( khai trương, hội nghị, họp báo...) trong vòng 01 phút. Nếu là ngoài thành phố và ngoài tỉnh, phải tính thêm chi phí phương tiện đi lại.

Trong Bản tin Thông tin Kinh tế                    ( 18h30 - 19h00 ) trên kênh ĐN1

                   7.000.000đ

10. Panel (05 giây)... hân hạnh tài trợ.

Đầu hoặc cuối các chương trình giải trí.... trên kênh ĐN1 hoặc ĐN2              (nếu chương trình chưa có nhà tài trợ).

Được tính theo đơn giá của 01 spot 30 giây tại thời điểm phát sóng chương trình.

11. Thực hiện phim 15 giây - 30 giây

Thực hiện phim đơn giản

          15.000.000 đ - 20.000.000 đ

Thực hiện phim có đồ họa 

          40.000.000 đ - 60.000.000 đ

12. In sang băng đĩa ( chưa tính tiền đĩa )

Đĩa DVD

              5.000đ /phút

13.Thông báo rao vặt

TB mang tính chất kinh doanh, quảng cáo, bán đấu giá, mời thầu, bán nhà....

TB tuyển dụng, chiêu sinh, hội thảo...

Tin buồn, nhắn tin, tìm người thân, mất giấy tờ, cảm tạ, họp mặt,...

12h45 - 13h30 trên kênh ĐN2

400,000 đ

300,000 đ

100,000 đ

18h45 - 19h00 trên kênh ĐN2

600,000 đ

500,000 đ

200,000 đ

* Đơn giá này chỉ tính cho từ 100 âm đọc trở xuống, từ 101 âm đọc trở lên mỗi âm đọc tính 5.000đ.


Ghi chú : 

 - Vị trí ưu tiên: Cộng 5% của đơn giá quảng cáo (vị trí 1,2,3 của đầu cut hoặc D, E, F cuối cut quảng cáo)

 - Các phim quảng cáo có thời lượng trên 30 giây được tính theo tỷ lệ đơn giá chuẩn 30 giây.

 - Các hợp đồng mang tính chất về sức khỏe cộng đồng và vì lợi ích chung của xã hội sẽ được hai bên bàn bạc, thỏa thuận theo từng hợp đồng cụ thể.

 - Các dịch vụ khác tùy theo yêu cầu của khách hàng và độ khó của công việc mà thỏa thuận giá cả chi phí thực hiện và phát sóng.

II/ Trên sóng Phát thanh ( 97,5 Mhz ):
 

Thời điểm quảng cáo

Quảng cáo

Thông báo rao vặt

Từ 01 giây đến 30 giây

Từ 31 giây đến 60 giây

Mang tính chất văn hóa - xã hội

Mang tính chất sản xuất kinh doanh, quảng cáo

Từ 05h00 - 22h55

         500,000

   1,000,000

 200.000đ/phút 
( 200 âm đọc ) 

 400.000đ/phút 
200 âm đọc) 

 


QUI ĐỊNH VỀ CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ KHI ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO

1/. Các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ theo các qui định của Pháp lệnh quảng cáo như sau:

 - Quảng cáo hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra về chất lượng hoặc thuộc danh mục phải có chứng nhận chất lượng phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa; trường hợp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa thì phải có văn bản tự công bố; trường hợp hàng hóa là đối tượng sỡ hữu trí tuệ thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ.

 - Đối với hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực dược phẩm dùng cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế, thực phẩm/phụ gia thực phẩm, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng/diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng......phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

 - Quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 - Đối với các hàng hóa nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu theo qui định của Pháp luật.

 - Quảng cáo về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn thời trang, thi hoa hậu, các hoạt động về thể dục -thể thao, các hoạt động về giáo dục - đào tạo,....phải có giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền cấp.

 - Các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo khác phải tuân thủ theo đúng qui định của Pháp lệnh quảng cáo tại Việt Nam.

2/. Các nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính văn hóa, nghệ thuật và phù hợp với qui định của Pháp luật Việt Nam.

 - Bảng giá quảng cáo này được thay thế cho Bảng giá quảng cáo số 69/BG.TTDV ngày 10/11/2009.

 - Các qui định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010, các qui định trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ. 

       Bảng giá trên có thể thay đổi trong quá trình thực hiện, Trung tâm DV PT-TH Đồng Nai sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản đến Quý khách hàng trong vòng 02 tháng trước ngày thay đổi.

 

 BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2010
Trên kênh ĐN3 ( Kênh Tiếp thị )
( áp dụng từ ngày 01/01/2010, đã bao gồm thuế VAT )

ĐVT: đồng

Thời điểm quảng cáo

Thời gian

Giá quảng cáo

Từ 01 đến 05 giây

Từ 06 đến 10 giây

Từ 11 đến 15 giây

Từ 16 đến 20 giây

Từ 21 đến 30 giây

Đầu, giữa hoặc cuối của các chương trình.

06h00 - 24h00

   2,500,000

   3,500,000

    5,000,000

    7,000,000

 10,000,000

Sau chương trình Thời sự VTV

19h30 - 20h00

Tự giới thiệu: Chương trình tự giới thiệu là một chương trình giới thiệu chung, sơ lược về tính năng và tác dụng của sản phẩm hoặc giới thiệu về quy trình sản xuất, công nghệ...của doanh nghiệp. Thời lượng do hai bên thỏa thuận và phải dựa vào khung chương trình của Đài. 

Sau các chương trình giải trí              

06h00 - 24h00

300.000đ/phút


Ghi chú

 - Tất cả các TVC quảng cáo (trừ chương trình tự giới thiệu) của khách hàng đều được phát chính 01 lần vào các chương trình khách hàng đăng ký và được phát khuyến mãi 02 lần vào các chương trình giải trí phát lại tương đương ( trừ chương trình Thời sự VTV ).

 - Vị trí ưu tiên: Cộng 5% của đơn giá quảng cáo (vị trí 1,2,3 của đầu cut hoặc D, E, F cuối cut quảng cáo)

 - Các phim quảng cáo có thời lượng trên 30 giây được tính theo tỷ lệ đơn giá chuẩn 30 giây.

 - Các hợp đồng mang tính chất về sức khỏe cộng đồng và vì lợi ích chung của xã hội sẽ được hai bên bàn bạc, thỏa thuận theo từng hợp đồng cụ thể.

 - Các dịch vụ khác tùy theo yêu cầu của khách hàng và độ khó của công việc mà thỏa thuận giá cả chi phí thực hiện và phát sóng.

QUI ĐỊNH VỀ CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ KHI ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO

1/. Các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ theo các qui định cụ thể của Pháp lệnh quảng cáo như sau:

 - Quảng cáo hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra về chất lượng hoặc thuộc danh mục phải có chứng nhận chất lượng phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa; trường hợp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa thì phải có văn bản tự công bố; trường hợp hàng hóa là đối tượng sỡ hữu trí tuệ thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ.

 - Đối với hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực dược phẩm dùng cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế, thực phẩm/phụ gia thực phẩm, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng/diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng......phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

 - Quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 - Đối với các hàng hóa nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu theo qui định của Pháp luật.

 - Quảng cáo về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn thời trang, thi hoa hậu, các hoạt động về thể dục -thể thao, các hoạt động về giáo dục - đào tạo,....phải có giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền cấp.

 - Các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo khác phải tuân thủ theo đúng qui định của Pháp lệnh quảng cáo tại Việt Nam.

2/. Các nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính văn hóa, nghệ thuật và phù hợp với qui định của Pháp luật Việt Nam.

   - Các qui định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010, các qui định trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ. 

     Bảng giá trên có thể thay đổi trong quá trình thực hiện, Trung tâm DV PT-TH Đồng Nai sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản đến Quý khách hàng trong vòng 02 tháng trước ngày thay đổi.

 

 

Xin quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để gửi thư liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

*

*

*

*

Message

Tài khoản này vừa được sử dụng trên một máy tính khác hoặc phiên làm việc đã hết hạn. Xin vui lòng đăng nhập lại.

OK