Diễn viên

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger

Hải Phòng


BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG NĂM 2010
(ÁP DỤNG TỪ 01/01/2010)


- Căn cứ quyết định số 693/ PTTH ngày 18/11/2009 của Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng về việc ban hành quy định
đơn giá quảng cáo và tỉ lệ giảm giá năm 2010 trên sóng PT-TH Hải Phòng.
 - Căn cứ tình hình thực tế Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng quy định mức giá và giảm giá quảng cáo như sau:

I. ĐƠN GIÁ QUẢNG CÁO:

 (Đơn vị tính: VNĐ/TVC )
Mã giờ QC

Thời gian

Chương trình Quảng cáo

 Giá quảng cáo

 10 giây

 15 giây

 20 giây

 30 giây

S1

5h45 - 5h50

Sau thời sự sáng

        800,000

        960,000

     1,200,000

     1,600,000

S2

5h50 - 6h00

Đầu phim sáng 6h

     1,300,000

     1,560,000

     1,950,000

     2,600,000

S3

6h20 - 6h30

Giữa phim sáng 6h

     2,000,000

     2,400,000

     3,000,000

     4,000,000

S4

9h00 - 9h05

Đầu phim sáng 9h

     2,500,000

     3,000,000

     3,750,000

     5,000,000

S5

9h15 - 9h25

Giữa phim sáng 9h

    3,000,000

    3,600,000

    4,500,000

    6,000,000

S6

11h45 - 12h00

Đầu phim trưa

     4,000,000

     4,800,000

     6,000,000

     8,000,000

S7

12h20 - 12h55

Giữa phim trưa

     6,000,000

     7,200,000

     9,000,000

    12,000,000

C1

14h30 - 15h00

Đầu phim chiều 15h

     2,000,000

     2,400,000

     3,000,000

     4,000,000

C2

15h15 - 15h45

Giữa phim chiều 15h

     2,300,000

     2,760,000

     3,450,000

     4,600,000

C3

17h30 - 17h40

Đầu phim chiều 17h30

     3,000,000

     3,600,000

     4,500,000

     6,000,000

C4

17h45 - 17h55

Giữa phim chiều 17h30

    5,000,000

    6,000,000

    7,500,000

  10,000,000

QT

18h50 - 18h57

Sau thời sự quốc tế

     3,000,000

     3,600,000

     4,500,000

     6,000,000

VTV

19h30 - 19h40

Sau thời sự VTV

     4,500,000

     5,400,000

     6,750,000

     9,000,000

T1

20h10 - 20h30

Sau thời sự HP

     3,500,000

     4,200,000

     5,250,000

     7,000,000

T2

20h55 - 21h10

Đầu phim tối

     6,000,000

     7,200,000

     9,000,000

    12,000,000

T3

21h20 - 22h55

Giữa phim tối

  10,000,000

  12,000,000

  15,000,000

  20,000,000

T4

23h00 - 23h10

Đầu phim 23h

     3,000,000

     3,600,000

     4,500,000

     6,000,000

T5

23h20 - 23h30

Giữa phim 23h

     2,500,000

     3,000,000

     3,750,000

     5,000,000

GT1

Sáng, chiều

Bóng đá, văn nghệ, ca nhạc, truyền hình trực tiếp

     3,500,000

     4,200,000

     5,250,000

     7,000,000

GT2

Tối

Bóng đá, văn nghệ, ca nhạc, truyền hình trực tiếp

     5,000,000

     6,000,000

     7,500,000

    10,000,000

SC1

20h20 - 20h30

Đầu sân chơi

     3,500,000

     4,200,000

     5,250,000

     7,000,000

SC2

20h40 - 20h50

Giữa sân chơi

     4,500,000

     5,400,000

     6,750,000

     9,000,000


 - Khách hàng có yêu cầu chọn vị trí ưu tiên trong chương trình quảng cáo:
     Vị trí đầu và cuối: Cộng (+) 8% đơn giá 30 giây
     Vị trí 2, 3: Cộng (+) 5% đơn giá 30 giây
 - Quảng cáo có thời lượng dưới 10 giây được tính theo giá quảng cáo 10 giây.
 - Các TVC quảng cáo được tính theo mức chuẩn 10", 15", 20", 30" , các TVC có thời lượng trên mức chuẩn được tính theo đơn giá có thời lượng cao hơn kế tiếp.

II. THÔNG BÁO NHẮN TIN:

Thời gian phát sóng

Thời lượng 30 giây (Tương đương 90 từ)

Thông báo chiêu sinh, tuyển lao động, cảm tạ

 Tin buồn, nhắn tin.

Sau thời sự trưa ( 11h10 - 11h20 )

                                                    1,200,000

                                                     500,000

18h10 - 18h45

                                                    1,000,000

                                                     500,000


Thời lượng 30 giây là một đơn vị tính tiền. Thời lượng 01 giây đến 15 giây = 1/2 đơn vị tính tiền. Từ giây thứ 16 đến 30 giây = một đơn vị tính tiền.

III. QUẢNG CÁO KEY LOGO, POP UP: 05 giây/lần

Ký hiệu

Thời gian

 1 lần

 2 lần

 3 lần

LG S1

Trước phim sáng

        300,000

        500,000

        600,000

LG S2

Trong phim sáng

        500,000

        600,000

        700,000

LG TR

Trong phim trưa

        700,000

     1,000,000

     1,300,000

LG C1

Trong phim chiều 15h

        500,000

        800,000

     1,000,000

LG C2

Trong phim chiều 17h

        700,000

     1,000,000

     1,300,000

LG T1

Trong phim tối

     1,000,000

     1,500,000

     2,000,000

LG TT1

Trong truyền hình trực
 tiếp sáng + chiều

        500,000

        700,000

     1,000,000

LG TT2

Trong truyền hình trực
tiếp tối

        700,000

     1,000,000

     1,500,000


QUẢNG CÁO CHẠY CHỮ ( THỜI LƯỢNG 15" 1 LẦN PHÁT SÓNG): TÍNH THEO GIÁ 3 LẦN CỦA QUẢNG CÁO LOGO

IV. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH ( FM 93,7 MHz )

( Đơn giá cho 30" - Thời lượng tối thiểu cho một lần phát là 30" ) 
 

Ký hiệu

Thời điểm Quảng cáo

 30 giây

FM S1

Sau thời sự sáng ( 6h45, phát  lại lúc 8h45)

                              500,000

FM TR

Sau thời sự trưa (11h15)

                              500,000

FM TT

Nhịp cầu âm nhạc, Tạp chí chủ nhật, Phát thanh trực tiếp kinh tế - Xã hội (11h30, phát lại lúc 17h30)

                              500,000

FM T1

Sau thời sự tối (19h05)

                              500,000

FM T2

Trước thời sự cuối ngày (21h00)

                              500,000


V. PHÓNG SỰ TỰ GIỚI THIỆU:

Các chương trình "Phóng sự tự giới thiệu" có thời lượng dưới 03 phút tính theo giá quảng cáo, từ 03 phút trở lên phát sóng ngoài chương trình Phim và giải trí, đơn giá phát sóng 5 triệu đồng/ phút; các phóng sự tự giới thiệu phát sóng vào buổi sáng, chiều đơn giá 4 triệu đồng/ phút (được áp dụng giảm giá chung; không được tính vào hợp đồng nguyên tắc dài hạn, nhưng sẽ có cơ chế ưu đãi đối với những hợp đồng phóng sự tự giới thiệu dài hạn, mức ưu đãi do Giám đốc Đài quyết định, mức giảm tối đa không quá 50%).

VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:

1. Các bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT. Đơn giá không bao gồm phí sản xuất nội dung băng, đĩa quảng cáo.
2. Các chương trình tài trợ, hợp tác, trao đổi, cung cấp chương trình, thông tin sản phẩm tiêu dùng ... do Giám đốc Đài thỏa thuận, quyết định mức giá, giảm giá ở từng chương trình  cụ thể.
3. Đối với các loại thông báo, tin buồn, cảm tạ, nhắn tin, căn cứ vào trường hợp cụ thể Giám đốc xem xét quyết định việc miễn, giảm lệ phí.

 

Xin quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để gửi thư liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

*

*

*

*

Message

Tài khoản này vừa được sử dụng trên một máy tính khác hoặc phiên làm việc đã hết hạn. Xin vui lòng đăng nhập lại.

OK