Diễn viên

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger

Khánh Hòa

 


BẢNG GIÁ  THÔNG TIN QUẢNG CÁO NĂM 2010
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH KHÁNH HÒA

 
I. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH

Chỉ nhận băng Betacam, đĩa VCD, DVD. Chọn vị trí 1,2 hoặc cuối tăng 6%, Các Spot 40, 50, 60 giây tính theo tỉ lệ đơn giá 30". Thời lượng phát tối thiểu là 15".

A. Trên kênh KTV1:
 

KÝ HIỆU

THỜI GIAN

THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO

15"

20"

30"

S1

05h45-06h30

Trong phim sáng

2.500.000

3.000.000

4.000.000

S2

08h00-09h00

Trong phim sáng

2.500.000

3.000.000

4.000.000

S3

11h00-12h50

Trong phim trưa

8.000.000

9.000.000

12.000.000

C1

14h00-15h30

Trong phim chiều

2.500.000

3.000.000

4.000.000

C2

17h00-18h00

Trong giải trí chiều

7.500.000

8.500.000

11.000.000

T1

18h30-19h00

Trước thời sự

6.000.000

7.500.000

9.000.000

T2

19h35-19h45

Sau thời sự VTV

7.500.000

8.500.000

11.000.000

T3

20h00 - 20h10

Sau thời sự KTV

7.500.000

8.500.000

11.000.000

T4

20h10-20h15

Trước giải trí tối

8.000.000

9.000.000

12.000.000

T5

20h20-22h00

Trong giải trí tối

9.500.000

12.000.000

15.000.000

T6

22h00-23h00

Trong giải trí tối (fim VN, kịch TH, Show game)

7.000.000

8.000.000

10.000.000


II. KEY LOGO, POPUP,: 05 giây/lần
 

KÝ HIỆU

THỜI GIAN

1 LẦN

2 LẦN

3 LẦN

S3

Trong phim trưa

800.000

1.100.000

1.500.000

C2

Trong phim chiều

800.000

1.100.000

1.500.000

T5,T6

Trong phim tối

1.000.000

1.500.000

2.000.000


QUẢNG CÁO CHẠY CHỮ (THỜI LƯỢNG 15"/LẦN PHÁT SÓNG): TÍNH THEO GIÁ 3 LẦN CỦA QUẢNG CÁO LOGO.

B. Trên kênh KTV2:
 

KÝ HIỆU

THỜI GIAN

THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO

15"

20"

30"

GT1

15h00-16h00

Chương trình giải trí

1.500.000

2.000.000

2.500.000

GT2

16h00-17h00

CT thể thao điện tử

1.500.000

2.000.000

2.500.000

GT3

18h00-18h20

Bản tin văn hoá

2.500.000

3.000.000

3.500.000

GT4

18h20-19h50

Trong phim

4.000.000

4.500.000

5.500.000

GT5

20h00-22h00

Trong giải trí tối

4.500.000

5.500.000

6.500.000

GT6

22h00-22h20

Chát với sao, lấp lánh NS

2.500.000

3.500.000

4.500.000

GT7

22h20-22h50

Bản tin văn hoá

2.000.000

2.500.000

3.500.000


III. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH (AM VÀ FM)

(Đơn giá cho 30" - Thời lượng tối thiểu cho một lần phát là 30")
 

KÝ HIỆU

THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO

30 giây

AM

5h30-6h00; 11h30-12h00

1.500.000

17h30-18h00; 20h30-21h30

FM

6h00-12h00

1.500.000


V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHI TIẾT:

1. Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT

2. Phát sóng tự giới thiệu từ 03 phút trở lên, tính bằng 50% giá quảng cáo.

Các chương trình tài trợ, hợp tác, trao đổi, cung cấp chương trình... tính giá thoả thuận theo từng hợp đồng cụ thể.

3. Thông báo lời từ 18h30 - 19h00: Thời lượng 30" (Tương đương 100 âm đọc)

3.1 Thông báo lời đọc trên sóng truyền hình:
 

 Thông báo tin xác nhận của tổ chức Tỉnh Uỷ

Miễn phí

Tìm trẻ lạc, tìm người nhà, tâm thần, rơi giấy  tờ                 

400.000đ/lần

Tin buồn, cảm tạ

400.000đ/lần

Thông báo chiêu sinh, tuyển dụng, hội họp...   

600.000đ/lần

Quảng cáo sản phẩm 

1.000.000đ/lần


3.2 Thông báo lời đọc trên sóng phát thanh:
 

Quảng cáo sản phẩm   

500.000đ

Thông báo chiêu sinh, nhắn tin, tuyển dụng...

300.000đ


3.3 Đọc kết quả sổ xố kiến thiết:                                                                        2.200.000đ/lần

Những trường hợp cụ thể không nằm trong quy định này, do GĐ Đài chỉ đạo giải quyết. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi khách quan Đài PT-TH Khánh Hòa sẽ thông báo trước cho khách hàng.

 

 

Xin quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để gửi thư liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

*

*

*

*

Message

Tài khoản này vừa được sử dụng trên một máy tính khác hoặc phiên làm việc đã hết hạn. Xin vui lòng đăng nhập lại.

OK