Diễn viên

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger

Sóc Trăng

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO ĐÀI PT-TH SÓC TRĂNG NĂM 2009
(Áp dụng kể từ ngày 01/01/2009)
   

ĐVT: Đồng

I/- Quảng cáo Truyền hình: phát trên kênh 25UHF
 

Thời điểm QC

Giờ phát

Thời lượng 30"

Tự giới thiệu/phút

 

Từ 3' - 6'

Trên 6'

Buổi sáng: phim 7h00 - 11h00

  

Trước phim

7h00

600.000

700.000

500.000

Xen phim

7h30-7h45

800.000

 

Sau phim

8h20-8h30

600.000

700.000

500.000

Trước phim

9h00

600.000

700.000

500.000

Xen phim

9h30-9h45

800.000

 

Sau phim

10h20-10h30

600.000

700.000

500.000

Sau giới thiệu phim

 

1.000.000

 

Buổi trưa: 11h15 -13h00

Trước phim

11h15

1.600.000

1.500.000

1.200.000

Xen phim

11h55 - 12h00

2.000.000

 

Sau phim

12h40

1.200.000

1.500.00

1.200.000

Sau giới thiệu phim

 

1.800.000

 

Xế chiều: 1400

Trước phim

14h00

1.600.000

1.700.000

1.400.000

Xen phim

14h40-14h50

2.000.000

  

Sau phim

15h30-15h40

1.600.000

1.700.000

1.400.000

Sau giới thiệu phim

14h-14h10

1.800.000

  

Buổi chiều: 16h45 - 18h20

Trước phim

16h45

2.000.000

2.000.000

1.600.000

Xen phim

17h20-17h30

2.400.000

 

Sau phim

18h15 - 18h25

3.000.000

 

Sau giới thiệu phim

 

2.200.000

 

Xen giữa: Sau Thời sự địa phương và tiếp chuyển TS Đài THVN

Trước hoặc sau DB thời tiết

18h55-19h00

4.000.000

 

Buổi tối: 19h35 - 24h00

Sau TS Đài THVN

19h35

3.000.000

2.200.000

2.000.000

Trước phim

19h50-20h10

4.000.000

3.000.000

2.500.000

Sau giới thiệu phim

20h10-20h15'

5.000.000

 

Xen giữa 2 tập phim

20h35-20h50

6.000.000

 

Sau phim

21h35'

3.000.000

1.800.000

1.500.000

Trước phim

21h50

2.000.000

1.800.000

1.500.000

Xen giữa 2 tập phim

22h30-22h40

3.000.000

 

Sau phim

23h20'

2.000.000

1.500.000

1.200.000

Sau giới thiệu phim

 

2.400.000

 

II/- Quảng cáo phát thanh: phát trên 2 sóng AM 1278 KHz và FM 100.4 MHz
 

Chương trình

Giờ phát

Thời lượng: 30"

Tự giới thiệu: thời lượng trên 3 phút

Ca nhạc thông tin quảng cáo

6h30 - 7h00

200.000

300.000/phút

11h45 - 12h00

17h15 - 17h30

Thông báo

 

Truyền hình

Phát thanh

 

- Nhắn tin, mất giấy tờ, tin buồn, cảm tạ

150.000/lần

50.000/lần

 

- Thông báo tuyển sinh, lao động,

400.000/100 từ

150.000/100 từ

Đối với thông báo hơn 100 từ, sẽ cộng thêm 50%/mỗi từ

- Thông báo mời thầu, bán đấu giá tài sản

500.000/100 từ

200.000/100 từ

Đối với thông báo hơn 100 từ, sẽ cộng thêm 50%/mỗi từ

- Thông tin dịch vụ kinh tế

700.000/100 từ

250.000/100 từ

Đối với thông báo hơn 100 từ, sẽ cộng thêm 50%/mỗi từ

- Thông tin tuyên truyền mang tính cộng đồng

300.000/100 từ

100.000/100 từ

Đối với thông báo hơn 100 từ, sẽ cộng thêm 50%/mỗi từ


* Ghi chú: Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT

* Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

          - Điện thoại: 079.3822513 

          - Fax: 079.3624008

          - Địa chỉ: 124 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

 

 

Xin quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để gửi thư liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

*

*

*

*

Message

Tài khoản này vừa được sử dụng trên một máy tính khác hoặc phiên làm việc đã hết hạn. Xin vui lòng đăng nhập lại.

OK