Diễn viên

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger

Tiền Giang

BẢNG  GIÁ  QUẢNG CÁO NĂM  2010
TRÊN SÓNG  ĐÀI PHÁT THANH- TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG


I.   Mức thu phí  quảng cáo trên sóng truyền hình ( đã bao gồm 10% thuế VAT ) :

Đvt : 1.000đồng

 

Thời điểm quảng cáo

Thời gian

Giá quảng cáo

5"

10"

15"

20"

30"

1. Buổi sáng

Trước phim truyện

5giờ 45 -  6giờ

400

750

1.000

1.500

2.000

Xen  giữa  02 tập phim

6giờ 45 - 6giờ50

600

1.000

1.500

2.000

3.000

Sau phim truyện

7giờ 35 -7giờ 40

400

800

1.200

1.600

2.400

2. Buổi trưa

Trước phim truyện

11 giờ 10 - 11giờ 15

400

800

1.500

1.800

3.000

Xen  giữa  02 tập phim truyện

12giờ   - 12giờ 05

600

1.000

2.000

2.800

4.000

Sau phim truyện

12giờ 50 -12giờ 55

400

800

1.000

1.800

3.000

3. Buổi chiều

Trước phim truyện

16giờ 00 - 16giờ 05

500

1.000

1.500

2.000

3.000

Xen giữa 02 tập  phim truyện

16giờ 45 - 16giờ 50

600

1.200

2.000

4.800

4.000

Sau phim truyện

17giờ 35 - 17giờ 40

500

1.000

1.500

2.000

3.000

4. Buổi tối

Trước tiếp sóng thời sự Đài THVN

18giờ 50 - 19giờ

800

1.400

2.000

2.800

4.000

Sau tiếp sóng Đài THVN

19giờ 40 - 19giờ 45'

1.000

2.000

3.000

4.000

6.000

Trước phim truyện

20giờ 10 - 20giờ 15

1.000

2.000

3.000

4.000

6.000

Xen giữa phim truyện ( tập 1 )

20giờ 35 - 20giờ 40

1.250

2.500

3.600

5.000

7.200

Sau phim truyện ( tập 1 )

20giờ 55 - 21giờ 00

1.250

2.500

3.600

5.000

7.200

Xen giữa phim truyện ( tập 2 )

21giờ 20 - 21giờ 25

1.000

2.000

3.000

4.000

6.000

Sau phim truyện ( tập 2 )

21giờ 55 - 22giờ 00

750

1.500

2.500

3.000

5.000


II.  Mức thu  phí  key logo và  key chữ ( đã bao gồm  10%  thuế VAT ) :
 

Hình thức quảng cáo

Thời gian

Mức thu

1. Key logo :

Trong phim sáng

6 giờ 25 - 8 giờ 00

100.000đ/05 giây

Trong phim trưa

11giờ 40 -13giờ 15

200.000đ/05 giây

Trong phim chiều

16giờ 15 - 18giờ 00

150.000đ/05 giây

Trong phim tối

20giờ 15- 21giờ 45

300.000đ/05 giây

2. Key chữ :

Trong phim sáng

6 giờ 25 - 8 giờ 00

100.000đ/05 giây

Trong phim trưa

11giờ 40 -13giờ 15

150.000đ/05 giây

Trong phim chiều

16giờ 20 - 18giờ 00

150.000đ/05 giây

Trong phim tối

20giờ 15- 21giờ 45

250.000đ/05 giây


III. Mức thu  phí  tự giới thiệu và  thông báo ( đã bao gồm thuế VAT ) :
 

Hình thức quảng cáo

Thời gian

Mức thu

1. Tự giới thiệu :

Giữa  phim sáng

7giờ 10' -7giờ 15'

400.000đ/phút

Trước  phim trưa

11giờ 30' - 11giờ 40'

600.000đ/phút

Xen giữa 02 tập  phim trưa

12giờ 25'  - 12giờ 30'

1.000.000đ/phút

Trước  phim chiều

16giờ 15' - 16 giờ 20'

500.000đ/phút

Xen giữa 02 tập  phim chiều

17giờ 05' - 17giờ 10'

800.000đ/phút

Trước thời sự  Đài THVN

18giờ 45' -19giờ 00

750.000đ/phút

Trước  phim tối

20giờ 10' - 20giờ 15'

1.000.000đ/phút 

Giữa  phim tối

20giờ 55' - 21giờ 00'

1.500.000đ/phút

2. Thông báo :

Buổi sáng, trưa, chiều

5giờ 45'- 17giờ 05'

2.000đ/âm đọc

Trước tiếp sóng  thời sự  Đài THVN

18giờ 45' -19giờ 00

3.000đ/âm đọc

Sau  tiếp sóng  Đài THVN và trước phim tối

19giờ 45 - 20giờ 15

4.000đ/âm đọc

Giữa  phim tối

20giờ 55' - 21giờ'

3.000đ/âm đọc

Tin buồn, Mất giấy tờ, Cảm tạ, Tìm người thân ...

18 giờ 45' - 19giờ00

- Dưới hoặc bằng  100 âm đọc : 100.000đ/lần.

- Từ âm đọc thứ 101 trở đi tính thêm 2.500đ/âm đọc.

- Các trường hợp trên nếu phát  sóng  quảng cáo vào buổi sáng, trưa, chiều sẽ được  giảm 50%.IV.  Mức thu phí  các  loại hình dịch vụ truyền hình (đã bao gồm 10% thuế VAT )

   
1.     Làm phim truyền thống cho các cá nhân, đơn vị trong nước và ngoài nước;  thực hiện phim tự giới thiệu,  phim  khoa giáo ... :  2.500.000đ/phút.
   
   2.     Quay phim tư liệu ( quay thô tại Tp.Mỹ Tho  ) :  50.000đ/phút.

   3.     Thực hiện mẫu quảng cáo thời lượng 30 giây :  5.000.000đ/mẫu.

   4.     Thực hiện các tin tức giới thiệu sản phẩm, khai trương hoạt động ..... dưới 01 phút :  3.000.000đ/tin

   5.     Cho thuê xe  truyền hình trực tiếp các chương trình văn nghệ, TDTT : 

+ Trong tỉnh :  25.000.000đ/cuộc.

+ Ngoài tỉnh :  40.000.000đ/cuộc.

V.  Mức thu phí  in  sang  chương trình  ( đã bao gồm 10%  thuế VAT ) :

   
1.     Đối với các chương trình do Đài phát thanh - truyền hình tỉnh sản xuất in sang ra băng Betacam hoặc Băng Cassett, đĩa CD, VCD, DVD : 20.000đ/phút ( thu thấp nhất 50.000đ/lần in sang ).

2.     Đối với chương trình do khách hàng đem đến đến in sang ra băng Betacam hoặc Băng Cassett, đĩa CD, VCD, DVD : 5.000 - 10.000đ/phút   ( tuỳ thể loại chương trình,  thu  thấp nhất  50.000đ/lần in sang ).

Ghi chú :  Giá trên chưa bao gồm chi phí mua  băng đĩa trắng để in sang.

VI.  Giá quảng cáo trên sóng phát thanh FM tần số 102,7Mhz  ( đã bao gồm  10% thuế VAT ) :
 

Buổi

Thời gian

Số tiền

Ghi chú

Sáng

6 giờ 56 - 7 giờ

300.000đ/phút

 


01  phút được tính bằng số âm  đọc trung  bình từ 120 đến 150 âm

Trưa

12 giờ - 12giờ 10

400.000đ/phút

Chiều

17giờ 15 - 17 giờ 30

300.000đ/phút

Tối

19giờ 45 - 20giờ 30

500.000đ/phút


- Làm mẫu băng cho chương trình quảng cáo phát thanh : 600.000đ/phút        ( các mẫu quảng cáo bằng hình thức đối thoại từ 03 người trở lên được tính theo giá này ).   

VII. Mức giảm giá các hợp đồng quảng cáo trên sóng phát thanh - truyền hình  :

Doanh thu quảng cáo

Mức giảm giá

Từ 05 triệu đến dưới 10 triệu đồng

3%

Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng

5%

Từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng

8%

Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu đồng

10%

Từ 200 triệu đến dưới 400 triệu đồng

12%

Từ 400 triệu đến dưới  600 triệu đồng

14%

Từ 600 triệu đến dưới  800 triệu đồng

16%

Từ 800 triệu đến dưới 01 tỷ đồng

18%

Từ 01 tỷ đến dưới 1,5 tỷ đồng

20%

Từ 1,5 tỷ đồng trở lên

25%


VIII.  Mức chi  hoa hồng  hợp  đồng quảng  cáo :

Doanh thu quảng cáo

Mức hoa hồng

Từ 05 triệu đến dưới 10 triệu đồng

4 %

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng

6 %

Từ  100 triệu đồng trở lên

8 %


* Ghi chú : 

- Việc giảm giá cho các hợp đồng quảng cáo chỉ  được thực hiện trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm ký kết hợp đồng. Tỷ lệ này được áp dụng sau khi đơn vị ký hợp đồng thanh toán 100%  giá trị phát sóng quảng cáo trên Đài PT-TH Tiền Giang.

- Đối với các hợp đồng quảng cáo nếu đã nhận hoa hồng thì  không thực hiện giảm giá và ngược lại.

- Việc chi hoa hồng chỉ  được thực hiện khi đơn vị ký hợp đồng quảng cáo đã thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng.

- Tỷ lệ  %  nhận hoa hồng được tính trên  tổng  giá trị hợp đồng  ( sau thuế VAT ).

 

 

Xin quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để gửi thư liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

*

*

*

*

Message

Tài khoản này vừa được sử dụng trên một máy tính khác hoặc phiên làm việc đã hết hạn. Xin vui lòng đăng nhập lại.

OK